Leonardo - Zajęcia Edukacyjne

IMG_5506

Zajęcia Teatralne

IMG_5249

Zajęcia Językowe

IMG_5487

Muzykoterapia

IMG_4557

Kodowanie

Dla dzieci 1 - 3 lat z mamami

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami muzykoterapii, ćwieczeń plastyczno-sensorycznych, logoterapii, ruchowych itp.

Dla dzieci 4 - 6 lat
IMG_4996
IMG_4515
Dla dzieci 7 - 10 lat
LEONARDOSOWA
Dla młodzieży
Dla osób dorosłych
IMG_2962
IMG_4557

„Mały bystrzak” i „Tajemnice kodowania”

Mały bystrzak – zajęcia dla dzieci od 6 do 10
roku życia, których celem jest rozwijanie
umiejętności logicznego myślenia z
wykorzystaniem różnorodnych materiałów
edukacyjnych, np. maty do kodowania. Zajęcia
stymulują wszechstronny rozwój dziecka,
wzbogacając także jego umiejętności z
edukacji matematycznej, polonistycznej i
społeczno-przyrodniczej.

Tajemnice kodowania- zajęcia dla dzieci od 6
do 10 roku życia, wprowadzające dzieci w
podstawy programowania, rozwijające logiczne
myślenie oraz kompetencje miękkie z
wykorzystaniem edukacyjnego robota ozobot.

Jak do nas dojechać?